Kien hoa viet nam nha may Slide 2 Kien hoa viet nam bai coc Kien hoa dat viet Bai coc

Hình ảnh công ty

Giới Thiệu Về chúng tôi

                                                            CÔNG TY TNHH CỌC ỐNG KIẾN HOA - ĐẤT VIỆT

Địa chỉ: Km 78 Quốc lộ 5- Kim lương- Kim Thành - Hải Dương - Việt Nam

ĐT: P. Nhân Sự: (3) - 957.959 - Fax: (3) - 957.959; P.Kinh Doanh: (3) - 957.333
Website: www.kienhoadatviet.com.vn
Kim chỉ nam của doanh nghiệp:  "Uy tín hàng đầu - Khách hàng trên hết."
Tinh thần của doanh nghiệp: "Người thực việc thực, nâng cao hiệu xuất công việc và  tham gia cạnh tranh thị trường."

Công ty TNHH cc ng Kiến Hoa - Đất Vit liên doanh gia YU CAPITAL - Hng Kông Công ty c phn bêtông Đất Vit - Vit nam, thuộc tập đoàn cọc ống Kiến Hoa lớn nhất toàn cầu với trên 50 nhà máy sản lượng hàng năm xấp xỉ 200.000.000 md cọc. Kiến Hoa Đất Việt được đưa vào hot động tháng 3 năm 2012 , công sut thiết kế ; 1.800.000 md sn phm các loi / năm vi dây chuyn sn xut đồng b, công ngh tiên tiến đáp ng các loi sn phm cc móng công trình đường kính t 300 mm đến 600 mm, sn phm phù hp theo TCVN -7888 ; 2000 /Vit Nam JIS standar 5337 ; 2004 / JaPan.

Liên doanh chúng tôi được được tr giúp trình độ k thut , kinh nghim qun phong cách làm vic t Tp đoàn cc ng hàng đầu - Kiến Hoa hin chúng tôi đã hoàn thành vic áp dng quy trình qun cht lượng ISO 9001 ; 2008 trong công tác sn xut ti nhà máy.

Trong thi gian qua sn phm ca chúng tôi đã được đón nhn đưa vào s dng ti các D án tiêu biu khu vc phía Bc Vit nam như ; D án luyn cán thép Tp đoàn Hòa Phát ti Kinh Môn - Hi Dương, nhiu nhà máy được đầu tư ti các khu công nghip ln VSIP Hi Phòng, VSIP Bc Ninh, Thăng Long - Hưng Yên Quang Minh - Nam . Đặc bit các D án ln, cht lượng sn phm cc đòi hi rt cao như FOMUSA- Tĩnh, Tp đoàn LG - Korea- Tràng Du - Hi Phòng Tp đoàn SAMSUNG - Korea, - Thái Nguyên, nhà máy sản xuất lốp bridgestone Nhật Bản...