Kien hoa viet nam nha may Slide 2 Kien hoa viet nam bai coc Kien hoa dat viet Bai coc

Hình ảnh công ty

Mô hình

Tiêu chuẩn kỹ thuật cọc PHC

Các loại cọc đường kính từ D300, 350, 400, 500, 600, 700 loại A, B, C theo yêu cầu thiết kế