Nền móng vững chắc mọi công trình Slide 2 cong ty bai coc

Hình ảnh công ty

Mô hình

Tiêu chuẩn kỹ thuật cọc PHC

Các loại cọc đường kính từ D300, 350, 400, 500, 600, 700 loại A, B, C theo yêu cầu thiết kế