Kien hoa viet nam nha may Slide 2 Kien hoa viet nam bai coc Kien hoa dat viet Bai coc

Văn hóa Kiến Hoa

Hoạt động tập thể nhân viên Kiến Hoa

Cập nhật : 2012-01-04 14:56:16

not data

Tập đoàn Kiến Hoa và nhân viên công ty con sẽ được tổ chức trong một loạt các hoạt động, một động thái nhằm làm phong phú thêm hoạt động, tăng cường sức khỏe, để thúc đẩy giao tiếp giữa nhân viên, tăng sự gắn kết, các sự kiện hàng năm, các hoạt động hàng quý, hàng tháng, tổng kết cuối năm, du lịch, tiệc sinh nhật nhân viên ... ... mọi hoạt động liên quan để xây dựng sự gắn kết nội bộ.