Kien hoa viet nam nha may Slide 2 Kien hoa viet nam bai coc Kien hoa dat viet Bai coc

Doanh nghiệpCông ty TNHH Cọc Cống Quảng Đông

Quảng Đông Jianhua cọc bê tông Công ty TNHH ("Kiến Hoa Quảng Đông"), một công ty con của cọc bê tông Kiến Hoa Holdings Limited, được thành lập năm Minzhong thị xã, thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông vào năm 2007. Quảng Đông Kiến Hoa chủ yếu là xử lý việc sản xuất, chế biến và bán hàng của nhấn mạnh, cường độ bê tông cọc. 

Quảng Đông Kiến Hoa đã thành lập doanh số bán hàng và các cửa hàng dịch vụ tại mỗi địa điểm bán hàng.Bằng cách thiết lập cơ chế theo dõi cá nhân, và cam kết mục tiêu của công ty "khách hàng đầu tiên, Danh tiếng đầu tiên" và ba nguyên tắc cơ bản là "bảo vệ lợi ích, bảo vệ khách hàng của chúng tôi nhân viên của chúng tôi mối quan tâm và bảo vệ lợi ích của các nhà cung cấp của chúng tôi", Quảng Đông Kiến Hoa sẽ thực hiện ra tinh thần doanh nghiệp "xuống trái đất, Tăng cường hiệu quả và tham gia vào thị trường cạnh tranh liên tục đáp ứng các nhu cầu của khách hàng của chúng tôi trong phạm vi nhất có thể với chất lượng cao và hiệu quả về chi phí đống bê tông dự ứng lực. 

Quảng Đông Jianhua dính vào các khái niệm quản lý doanh nghiệp "nhân dân theo định hướng, Actionless governess", có ý tưởng cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp "chia sẻ giá trị của tính toàn vẹn, trách nhiệm, và được quan tâm trong tất cả mọi thứ chúng tôi" là nguyên tắc hướng dẫn, để phấn đấu một bước tiến mới về phía trước và thành công lớn hơn. 

Giải thưởng 
Trong năm 2007, Quảng Đông Kiến Hoa đã được có tên trong danh roll "100 doanh nghiệp hàng đầu trong tỉnh Quảng Đông". 
Trong năm 2007, công ty của chúng tôi nhận được "Thương hiệu nổi tiếng Quảng Đông" phân biệt 
Trong tháng 5 năm 2008, công ty của chúng tôi được phân biệt với "Bảo vệ môi trường và doanh nghiệp toàn vẹn của thành phố Trung Sơn" tôn vinh giải thưởng. 
Trong tháng sáu năm 2008, công ty của chúng tôi được có tên trong "Top 100 Doanh nghiệp trong tỉnh Quảng Đông" roll. 
Trong tháng 9 năm 2008, công ty chúng tôi nhận được "Doanh nghiệp xuất sắc của thành phố Trung Sơn cho năm kinh doanh 2006-2007" 

Địa chỉ và Liên hệ 
Địa chỉ: Shazi Khu công nghiệp, Shazi Village, Minzhong thị xã, thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông. 
Mã bưu điện: 528411 
Điện thoại: (86-760) 22112661 
Fax: (86-760) 86741208 
Email: guangdongjianhua@jh-phc.com