Kien hoa viet nam nha may Slide 2 Kien hoa viet nam bai coc Kien hoa dat viet Bai coc

The Project has engaged in 2014

 • Dự án nhà máy Nipro - Visip Hải Phòng
 • Dư án nhà máy dệt nhuộm Thiên Nam Sunrise
 • Dư án nhà máy gang thép Lào Cai
 • Dư án nhà máy thép KYOEI - Ninh Bình
 • Dư án nhà máy tấm thạch cao KNAUF- Hải Phòng
 • Dư án nhà máy Hanmi
 • Dư án nhà máy Denyo - Hưng Yên
 • Dự án nhà máy YoungBo Vina – Bắc Ninh
 • Dư án nhà máy DreamTech- Bắc Ninh
 • Dự án nhà máy Denka-KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên
 • Dự án nhà máy De Heus- Vĩnh Phúc
 • Dư án nhà máy RBF- VSIP Hải Phòng