Nền móng vững chắc mọi công trình Slide 2 cong ty bai coc

The Project has engaged in 2015

  • Dư án nhà máy Uniben -KCN Phố Nối- Hưng Yên
  • Dự án nhà máy Tokyo Keiso - Hưng Yên
  • Dư án nhà máy Regina - VSIP Hải Phòng
  • Dự án nhà máy Sindoh Việt Nam-KCN Khai Quang- Vĩnh Phúc
  • Dư án nhà máy Suntory Pepsico -Bắc Ninh