Kien hoa viet nam nha may Slide 2 Kien hoa viet nam bai coc Kien hoa dat viet Bai coc

The Project has engaged in 2015

  • Dư án nhà máy Uniben -KCN Phố Nối- Hưng Yên
  • Dự án nhà máy Tokyo Keiso - Hưng Yên
  • Dư án nhà máy Regina - VSIP Hải Phòng
  • Dự án nhà máy Sindoh Việt Nam-KCN Khai Quang- Vĩnh Phúc
  • Dư án nhà máy Suntory Pepsico -Bắc Ninh